Towarzystwo Miłośników Tuchowa zaprasza serdecznie, na sesję naukową pt. „Ormianie w Rzeczypospolitej”, która zostanie poprzedzona zwiedzaniem naszego miasta śladami tuchowskich Ormian oraz na wieczorne otwarcie wystawy pt. „Tuchowskie dziedzictwo rodu Theodorowiczów”.

Nasze uroczystości wpisują się w obchody 650-lecia nadania pierwszego przywileju dla Ormian polskich w roku 1367 oraz 25-lecia naszego Stowarzyszenia, które w bieżącym roku obchodziliśmy. Na początku XX wieku w naszym mieście, odnotowano także obecność ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza, który w Tuchowie do lat 30-tych gościł kilkakrotnie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 29 września br. na sesję i wystawę – szczegółowy program na plakacie.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

NOWY STATUT TMT 2017

21 sierpnia 2017 | Towarzystwo

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zachęca wszystkich członków Towarzystwa do wglądu w projekt nowego Statutu TMT 2017, przed jego uchwaleniem na Walnym Zgromadzeniu. Statut jest obecnie dostępny na naszej stronie: www.tmt.tuchow.pl w zakładce Dokumenty oraz zostanie udostępniony w formie papierowej na zebraniu Zarządu w dniu 4 września 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z projektem nowego Statutu TMT, jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem zaplanowanym w dniu 9 października br.
Zarząd TMT

We czwartek 22 czerwca br. Towarzystwo Miłośników Tuchowa świętowało jubileusz ćwierćwiecza swojego istnienia. Impreza została poprzedzona otwarciem wystawy poświęconej działalności wydawniczej członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na której zaprezentowano karty tytułowe książek i wydawnictw, których autorami lub współautorami byli w ciągu ostatnich 25 lat członkowie TMT.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17:00 od powitania wszystkich przybyłych gości przez przewodniczących Zarządu Tomasza Wantucha i Elżbietę Moździerz. W trakcie powitania, szczególnie podziękowano za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i objęcie honorowym patronatem imprezy przez posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, starostę tarnowskiego Romana Łucarza oraz burmistrza Tuchowa Adama Drogosia.

Na początku historię TMT w skrócie przybliżył pan Józef Kozioł, który wspominał początki istnienia Towarzystwa i jego działalność. Potem zgodnie z programem, w antycznej scenerii rozpoczął się spektakl pt. „Ifigenia w Aulidzie”, który zaprezentowała młodzież z zespołu teatralnego „Fabuła” z Domu Kultury w Tuchowie; spektakl przygotowany został pod kierownictwem Andrzeja Jagody. Po zakończeniu widowiska przedstawiono nazwiska młodych adeptów sztuki teatralnej, a na sali rozległy się gorące i zasłużone oklaski widzów – uczestników jubileuszu.

Po widowisku przywitano jeszcze dodatkowo tych gości, którzy dojechali spóźnieni z Tarnowa, w tym specjalnego gościa jubileuszu TMT – pana płk. Jerzego Pertkiewicza, który jak zwykle mimo 98 lat, osobiście zasiadł za kierownicą swego samochodu i przyjechał na nasz jubileusz. Następnie rozpoczęła się prelekcja historyczna o sławnych tuchowianach, którzy wyjątkowo odznaczyli się w historii naszego miasta. W prelekcji przypomniano sylwetki czterech osób związanych z Tuchowem: pułkownika Jana Władysława Rozwadowskiego, burmistrza Mariana Stylińskiego, żołnierza Armii Krajowej Antoniego Ulatowskiego oraz światowej sławy artysty malarza Mordechaja Ardona – zaproszonym gościom, przybliżono ich biografie i podkreślono dokonania życiowe.

Następnie etapem programu było upamiętnienie tych członków TMT, którzy już odeszli i uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Sylwetki tych osób zostały przygotowane przez pana Stanisława Jaworskiego, a zostały odczytane przez panią Małgorzatę Kozioł. Potem odbyło się uroczyste wręczenie okolicznościowych dyplomów dla członków założycieli Towarzystwa Miłośników Tuchowa, którzy 25 lat temu zapoczątkowali powstanie naszego Stowarzyszenia. Dyplomy wręczała pani Janina Halagarda, a szefostwo Zarządu gratulowało osobom wyróżnionym. W tym miejscu gratulacje dla TMT przekazały też władze miasta – burmistrz i przewodniczący rady miejskiej wręczając pamiątkowy dyplom, w którym podkreślono zaangażowanie TMT dla rozwoju kultury i upowszechniania historii Tuchowa. Następnie zostały odczytane dwa okolicznościowe adresy przesłane z okazji jubileuszu na ręce przewodniczącego Zarządu TMT – Tomasza Wantucha, które zostały wspaniale odczytane przez panią Annę Argasińską. Tu warto nadmienić, iż gratulacje napłynęły od pana Piotra Rozwadowskiego prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodziny Jordan-Rozwadowskich oraz od pani Beaty Sak z Theodorowiczów dawnych właścicieli Tuchowa. Po tych niezwykłych atrakcjach związanych z jubileuszem, Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa przygotował dla wszystkich przybyłych gości niespodziankę w postaci płyty z wywiadami nagranymi dla zaprzyjaźnionej rozgłośni. Płytę wydano z okazji podwójnego jubileuszu, czyli 25-lecia TMT oraz 90-lecia Radia Kraków, więc płytę zatytułowano „TMT z Radiem Kraków czyli 25 wywiadów na dwudziestopięciolecie Towarzystwa Miłośników Tuchowa”. Potem wszystkich gości zaproszono na poczęstunek, gdzie przewodniczący Zarządu – Tomasz Wantuch poprosił o zabranie głosu naszego specjalnego gościa pana płk. Jerzego Pertkiewicza, który zgodnie z prośbą wygłosił stary rycerski toast. Po każdym z trzech wznoszonych toastów, wszyscy głośno wykrzykiwali – Wiwat! Potem okazało się jak niezwykłe przygody spotkały płk. Pertkiewicza, gdy jechał do Tuchowa, co wśród wszystkich zebranych wzbudziło podziw i szacunek. Jubileusz zakończył się wspólnymi rozmowami i biesiadowaniem.

TMT składa serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły w organizacji jubileuszu, w tym szczególnie dla Urzędu Miejskiego i władz miasta Tuchowa oraz pracowników Domu Kultury w Tuchowie.

Zarząd TMT

Towarzystwo Miłośników Tuchowa zaprasza do sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie na wspólne świętowanie jubileuszu 25-lecia TMT, dnia 22 czerwca 2017 r. godz. 17.00.

W programie:
1. Powitanie gości.
2. Spektakl „Ifigenia w Aulidzie” w wykonaniu zespołu teatralnego „Fabuła” z Domu Kultury w Tuchowie.
3. Prelekcja przewodniczącego Zarządu TMT Tomasza Wantucha o sławnych tuchowianach.
4. Uczczenie pamięci zmarłych członków TMT.
5. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
6. Poczęstunek.

Zarząd TMT

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY !

Właśnie ukazał się nowy, 151 numer czasopisma „Tuchowskie Wieści”, którego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Tuchowa. W najnowszym numerze można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne”; „Upamiętnienie bohaterskich żołnierzy”; „Jubileusz 300 rocznicy koronacji obrazu M. B. Częstochowskiej”; „Muzyczne pokłosie XX Małopolskiego Konkursu Pianistycznego”; „A jednak zmiany…”; „Koło Pszczelarzy w Tuchowie działa nieprzerwanie 80 lat”; „Bajki miodem pokrzepione”; „Gimnazjalna droga krzyżowa 2017”; „Działalność Koła Astronomicznego w tuchowskim „Koperniku”; „Problematyka tolerancji i projektu Erazmus + w opinii ludzi kultury”; „Dzień świętego Patryka”; „Dzień Francuski w tuchowskim liceum”; „Wiosenna wycieczka do zimowego Zakopanego, czyli o zetknięciu z potęgą Tatr”; „Nie trzeba w lesie kląć”; „Życie jest po to, żeby je przeżywać”; „Warto chodzić do muzeum, aby posłuchać młodych”; Rozmowa z Anetą Mudyną…; „Z dziejów tuchowskiego „Sokoła”… cz. 4”; „Z dziejów XIX-wiecznego Tuchowa”; „Historia zapisana w kamieniu”; „Echa tamtych lat”; „Kochamy wciąż za mało i za późno”; „Dobrze, że jesteście”; lista ofiar okupacji z Tuchowa i gminy; „Nikomu się nie śniło…”; „VII impreza maSowa”; „Odsłonięcie tablicy”; „Rocznik Tarnowski 2016”; „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”; Zaproszenie na jubileusz 25-lecia TMT; „Sport szkolny” i oczywiście cykl „Z wora prowokatora”; w tym numerze również wiersze i kolorowa fotokronika. Zachęcamy wszystkich do zakupu nowego 151 numer „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” (tzw. blaszak) w tuchowskim rynku !!!
Zarząd TMT

W dniu 11 maja odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia mostu, któremu nadano imię Mariana Stylińskiego. Przy licznym udziale zaproszonych gości, mieszkańców, duchowieństwa oraz władz miasta Tuchowa, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z biogramem patrona mostu. Tablice odsłonili: pani Aleksandra Pilch-Bojarska, burmistrz miasta, przewodniczący rady miejskiej oraz przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Następnie głos zabrał Tomasz Wantuch przybliżając sylwetkę patrona, potem burmistrz Adam Drogoś oraz przewodniczący rady miejskiej Ryszard Wrona. Na koniec głos zabrała córka Mariana Stylińskiego – pani Aleksandra Pilch-Bojarska dziękując ze wzruszeniem wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych wspaniałych uroczystości. Po długich staraniach udało się inicjatywę Towarzystwa Miłośników Tuchowa zrealizowana i doprowadzić do końca, a uchwałą rady miejskiej została przypieczętowana. To niezwykłe wydarzenie stało się upamiętnieniem Mariana Stylińskiego zasłużonego dla Tuchowa burmistrza, który pełnił swą funkcję w latach 1934 do 1939. To właśnie on był inicjatorem budowy nowego, żelaznego mostu, który uroczyście otwarto z jego udziałem 82 lata temu – 20 maja 1935 roku. Również jego staraniem wybudowano nowy gmach szkoły powszechnej w Tuchowie w 1936 roku. Most imienia Mariana Stylińskiego, to kolejne miejsce na historycznej mapie naszego miasta, które powstało z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Po niezwykłych uroczystościach na moście, wszyscy zebrani przeszli pod pomnik tuchowskich harcerzy przy Skwerze Rodziny Ulatowskich, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tego pomnika.
Zarząd TMT

Ciekawe wydarzenia miały miejsce pod koniec kwietnia w Muzeum Miejskim w Tuchowie. Towarzystwo Miłośników Tuchowa zaprosiło na cykliczny już „Wieczór z gawędą o Tuchowie” oraz wernisaż fotografii Anety Mudyny pod tajemniczym tytułem „Ka” – to wydarzenie miało rozpocząć atrakcyjnie zapowiadający się wieczór w tuchowskim muzeum. Przypadek sprawił, a konkretnie ulewa nad Krakowem, że gość specjalny Anety Mudyny – dr Jerzy Fedirko nie dojechał na czas i w tej sytuacji spotkanie rozpoczęło się od „Wieczoru z gawędą o Tuchowie. Tematem tegorocznego spotkania byli: „Rozwadowscy herbu Trąby” – historię gałęzi tuchowskiej tego rodu przybliżył wszystkim „Rozwadolog” – Tomasz Wantuch. Gdy już uczestnicy spotkania zapoznali się z historią tego zasłużonego dla Rzeczypospolitej i Tuchowa rodu oraz obejrzeli unikatowe fotografie przyszedł czas na drugą część spotkania. Była to niezwykła wystawa tuchowianki Anety Mudyny, która zajmuje się fotografią, zaś w rodzinnym mieście zaprezentowała się po raz pierwszy, mimo, iż posiada już bogaty dorobek wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, miedzy innymi: we Francji, Włoszech, Anglii, Niemczech i na Litwie. Aneta Mudyna należy też do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i jest członkinią Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej „Art. Fokus 13”. Pokazana w Tuchowie wystawa także była wyjątkowa, gdyż zaprezentowano na niej zdjęcie jednego liścia fotografowanego na różne sposoby i ujęcia, co było niezwykłą prezentacją tego jak można „bawić się” aparatem fotograficznym i wydobywać z niego niezwykłe ujęcia fotografowanych obiektów. W między czasie dojechał już do Tuchowa dr Jerzy Fedirko i rozpoczął swą opowieść w niezwykły sposób o zaprezentowanej wystawie i jej autorce, która zapewne odziedziczyła zainteresowanie fotografią po swoim śp. ojcu Karolu Adamczyku także zajmującym się tą dziedziną w Tuchowie. Gość specjalny pan Jerzy Fedirko oczarował wszystkich swoim głosem i opowieściami sięgającymi nawet do historii starożytnego Egiptu. W swoich wypowiedziach doskonale dobierał słowa posługując się znakomitą polszczyzną, co jeszcze bardziej podkreślało wymowę oraz przekaz skierowany do odbiorców zgromadzonych w muzeum. Na zakończenie tego atrakcyjnego wieczoru odbył się w muzeum niezwykły poczęstunek, gdzie wszyscy zaproszeni goście, mogli się posilić oraz prowadzić ciekawą konwersację.

Zarząd TMT


Czerpiąc z tradycji organizowania w Tuchowie konkursów literackich, Towarzystwo Miłośników Tuchowa podjęło w bieżącym roku inicjatywę zorganizowania VII Konkursu Literackiego o statuetkę Sowy Tuchówki 2017. Współorganizatorem konkursu został Dom Kultury w Tuchowie.
Dla uhonorowania pracy pszczelarzy, którzy świętują jubileusz 80-lecia powstania Związku Pszczelarzy w Tuchowie, konkurs związany był z pszczelarstwem. Nosił tytuł „Bajka miodem pokrzepiona”. Przeznaczony był dla autorów dorosłych. Cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał charakter ogólnopolski i międzynarodowy.
Nadesłano 220 prac konkursowych z różnych stron Polski, między innymi z Warszawy, Katowic, Łodzi, Poznania, Kielc, Radomia, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Chorzowa i innych dużych miast oraz małych miejscowości. Nadeszły również bajki z zagranicy, w tym z Niemiec, Kanady, Islandii oraz Japonii. Autorami bajek są kobiety i mężczyźni w różnym wieku i różnych zawodów np. dziennikarze, architekci, graficy komputerowi, prawnicy, nauczyciele, psycholodzy, inżynierowie, pracownicy korporacji i inni. Powstały bajki zarówno wierszowane, jak i narracyjne. Posiadają krótką i łatwo przyswajalną fabułę, styl i klimat pełen emocji, wynikający z trudnych wyborów i mądrych przemyśleń bajkowych bohaterów.
14 maja 2017 r. w Domu Kultury w Tuchowie ogłoszony został werdykt jury. Komisja konkursowa wyłoniła 7 laureatów oraz wskazała 31 wyróżnień. Przyznano także nagrody specjalne, w tym; Burmistrza Tuchowa, Dyrektora Domu Kultury, Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Koła Pszczelarzy w Tuchowie, oo. Redemptorystów, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, inicjatywy Powietrze Tuchów oraz Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół.
Nagrodzone i wyróżnione bajki zostaną wydane w antologii pokonkursowej. Powstaną dwie książki z bajkami, zgodnie z kategorią określoną w Regulaminie konkursu: I część zatytułowana „Taniec na plastrze miodu” zawierać będzie bajki o pszczelarstwie i życiu pszczół, II część pt. „Pszczół tuchowskich sprawy” przedstawi bajki o życiu pszczół i pszczelarstwie w Tuchowie.
Książki ilustrowane będą rysunkami dzieci, które zwyciężyły w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Związek Pszczelarzy w Tuchowie. Na okładkach obydwu książek zobaczymy obrazy, specjalnie na tę okazję wykonane przez artystkę z Tuchowa, panią Lucję Radwan.
Konkurs zakończony zostanie w dniach 13-15 października 2017 r. w czasie tzw. „weekendu literackiego”, z udziałem autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

Anna Antonina Argasińska

Komisja konkursowa VII Konkursu Literackiego o Statuetkę Sowy Tuchówki 2017 pt. „Bajka miodem pokrzepiona” po dokonaniu oceny nadesłanych bajek, na posiedzeniu 19 kwietnia 2017 r. przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrody w kategorii: bajka związana z pszczelarstwem i życiem pszczół.
I miejsce – „Miodolandia”, Beata Nadgrodkiewicz, Świdnik
II miejsce – „Sztuczna pszczoła nie zatańczy”, Jolanta Reisch-Klose, Bielsko-Biała
III miejsce – „Taniec na plastrze miodu”, Magdalena Lipniak-Młyńczak, Lędziny

Nagrody w kategorii: bajka związana z życiem pszczół i pszczelarstwem w Tuchowie.
I miejsce – „Tusia i różany miód”, Katarzyna Barbara Gucałło, Gorzów Wielkopolski
II miejsce – „O pszczółce, co chciała być jaskółką”, Paweł Skiba, Warszawa
III miejsce – „Fela z Tuchowa”, Joanna Kozłowska, Żychlin
III miejsce – „Tuchowianka”, Sebastian Czapliński, Rzepiennik Strzyżewski

Przyznano następujące nagrody specjalne:

Nagroda Burmistrza Tuchowa
„O tym, jak pszczoły uratowały tuchowian”, Andrzej Jany, Chorzów Batory

Nagroda Dyrektora Domu Kultury w Tuchowie
„W poszukiwaniu pszczelego złota”, Ivan Naivny, Pieszyce

Nagroda Towarzystwa Miłośników Tuchowa
„Miód dla małej, chorej Majki, fanki Mai, pszczółki z bajki”, Dorota Frątczak, Aleksandrów Kujawski

Nagrody Koła Pszczelarzy w Tuchowie
1. „W miodowym pałacu”, Katarzyna Lewak, Gubin
2. „Emma i jagodowy miód”, Halina Muszyńska, Wrocław

Nagroda oo. Redemptorystów z Tuchowa
„Bajka o biednym Małomirze”, Monika Gajda, Radom

Nagrody Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
1. „Mały świat na Brzance”, Małgorzata Szoka-Komorowska, Michałowice
2. „Godzina próby”, Marzenna Lewandowska, Kowal

Nagroda inicjatywy Powietrze Tuchów
„O Lebiodce, pszczole-zuchu i porządkach w mieście Tuchów”, Justyna Jackowska, Rogowo

Nagroda Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół w Tuchowie
„Nowa przyjaciółka Marysi”, Gerda Blaskewitz-Holz – z miasta partnerskiego Illingen, Niemcy

Przyznano następujące wyróżnienia:
1. „Pszczelarz Bartek i słodkie życie”, Grzegorz Żak, Sulików
2. „Tajemnice ula”, Ewa Ida Bardon-Lewandowska, Niemodlin
3. „Wspólne siły”, Agnieszka Stępak, Rzeszów
4. „Bajka z pszczelego przedszkola”, Beata Jaczewska, Wilamowice
5. „Pszczół tuchowskich sprawy”, Agnieszka Kałużna, Poznań
6. „Pszczółka Julia marzy o ciepłych krajach” Ilona Górecka, Opatów
7. „Bajka o miodzie i słodyczy pracy”, Stefan Aleksander Dziekoński, Warszawa
8. „O pszczelarzu z Tuchowa, co samego diabła w pole wyprowadził”, Paweł Księżyk, Marki
9. „Jak to z pszczółką było”,Ewa Hansel, Chorzów
10. „Sen, nie sen”, Andrzej Max, Jastrzębie
11. „Przyjaciółka z ula”, Zbigniew Biegaj, Skawina
12. „Pszczółka Lula”, Anna Kamińska-Socha, Poznań
13. „Tuchowskie pszczółki i rajska róża”, Joanna Maria Lebiecka, Darłowa
14. „Smak przyjaźni”, Izabela Szymczak, Nowa Iwiczna
15. „Sprawiedliwość (rządzących)”, Magdalena Skrzypińska-Straś, Byków
16. „Wszystko naraz”, Magdalena Skrzypińska-Straś, Byków
17. „Jak pszczoła roztropna oswoiła potwory”, Krystyna Drewnicka, Poznań
18. „Miodowe królestwo”, Marzena Pelczar, Malinówka
19. „Lipa”, Sylwia Gil, Rumia
20. „Dwa Dobre Serduszka” Małgorzata Januszewska, Częstochowa
21. „Muzeum Miodkowych Marzeń”, Joanna Dobranowska, Bochnia
22. „Wół i pszczoła”, Małgorzata Grzegorzek, Rybnik
23. „O pszczółce Wandzie i pysznym miodzie”, Sławomir Kotkowski, Koluszki
24. „O zdolnościach przed wzrokiem ukrytych i pszczołach, których prawie nie widać”, Agnieszka Polaczyk, Poznań
25. „Pszczółka M(i)odna”, Bożena Gwizdek, Zawiercie
26. „Bajka o pracowitej pszczółce Kasi”, Barbara Przybył, Tarnów
27. „O psotnym misiu i pracowitej pszczółce”, Izabela Wieczorek-Wróblewska, Biskupiec
28. „Inna”, Anna Szumna, Poniec
29.„Domek pachnący miodem”, Beata Bujakowska, Łódź
30. „Korona królowej pszczół”, Martyna Kułagowska, Kielce
31. „Marzenia królowej pszczół”, Katarzyna Prudło, Katowice

Organizatorzy VII Konkursu Literackiego o statuetkę Sowy Tuchówki 2017 serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i napisali „Bajkę miodem pokrzepioną”.
Gratulujemy ciekawych pomysłów. Życzymy szczęścia w następnych konkursach.

Redakcja

Towarzystwo Miłośników Tuchowa zaprasza serdecznie wszystkich członków i sympatyków, mieszkańców miasta oraz gości na uroczyste nadanie imienia Mariana Stylińskiego – mostowi na rzece Białej, które odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 17:00, przy tuchowskim moście.

Uroczystość odbędzie się z udziałem władz Tuchowa, do których Zarząd TMT zwrócił się z inicjatywą upamiętnienia ostatniego, przedwojennego burmistrza naszego miasta, proponując nadanie jego imienia mostowi na Białej. W tym samym dniu o godz. 17:30, odbędzie się również odsłonięcie i poświęcenie, pomnika tuchowskich harcerzy. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tych uroczystościach ! Zachęcamy też do odsłuchania audycji o Marianie Stylińskim w zaprzyjaźnionym Radiu Kraków wyemitowanej 7 maja, której można także wysłuchać w dowolnym momencie za pośrednictwem internetu, oto link do strony: http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne/audycja-z-dn7082017-r/

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Niedawno ukazał się w sprzedaży 21 numer nowego „Rocznika Tarnowskiego”, który został wydany przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

To znane i cenione wydawnictwo poświęcone jest tematyce historycznej związanej z regionem tarnowskim. „Rocznik” to periodyk ukazujący się od 1990 roku, którego treść stanowią opracowania naukowe oraz popularno-naukowe dotyczące historii i kultury Tarnowa oraz ziemi tarnowskiej. Najnowszy numer liczy sobie 200 stron i zawiera VI rozdziałów, między innymi: historię, etnografię, językoznawstwo, varia i historię sztuki. Artykuły do tego numeru opracowało osiemnastu znanych autorów, w tym między innymi: Łukasz Kossacki-Lytwyn, Mieczysław Czosnyka, Paweł Glugla, Maria Żychowska i po raz kolejny Tomasz Wantuch.

„Rocznik Tarnowski” to ciekawe wydawnictwo lokalne, dobrze opracowane i wydane – zyskujące także z roku na rok, coraz większe grono stałych już czytelników. W najnowszym „Roczniku Tarnowskim” pośród wielu ciekawych tekstów, znajdziemy miedzy innymi artykuł Tomasza Wantucha związany z historia Tuchowa i ormiańskim rodem Theodorowiczów. Ciekawostką jest, że tekst ukazał się w przededniu ważnej rocznicy – 650-lecia nadania pierwszego przywileju dla Ormian polskich, na co zwraca uwagę we wstępie Janusz Kozioł – redaktor naczelny „Rocznika Tarnowskiego”. Oprócz tego w numerze można przeczytać sporo ciekawych opracowań i artykułów dotyczących historii regionu tarnowskiego. Najnowszy „Rocznik Tarnowski”, numer 21/2016 to publikacja godna polecenia dla wszystkich czytelników zainteresowanych historią regionu i ziemi tarnowskiej.

Zarząd TMT