Od kilku dni jest emitowany na antenie „Radia Złote Przeboje” godzinny wywiad z Tomaszem Wantuchem – przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Audycja zostanie powtórzona w ten piątek o godz. 21:00 oraz w sobotę i niedzielę o godz. 20:00.

W cyklicznej audycji regionalnej Beaty Plazy w „Radiu Złote Przeboje” pn. „Tydzień w Tarnowie”, zostanie tym razem wyemitowany obszerny wywiad, w którym Tomasz Wantuch opowiada o historii miasta Tuchowa, o rodzie Rozwadowskich i Theodorowiczów dawnych właścicieli miasta, o 25-leciu i działalności Towarzystwa Miłośników Tuchowa, akcie lokacji miasta, o kopalni soli, a także o wystawie dziedzictwo tuchowskich Ormian oraz o moście na rzece Białej i burmistrzu Tuchowa – Marianie Stylińskim. O tym wszystkim i jeszcze innych ciekawostkach można posłuchać w najbliższych dniach na antenie regionalnej „Radia Złote Przeboje”, które już od kilku lat można odbierać również w Tarnowie i okolicach na częstotliwości 92,8 FM oraz za pośrednictwem internetu w każdym zakątku świata. Zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania tej ciekawej audycji!

Zarząd TMT

Sesja naukowa w Tuchowie

7 października 2017 | Towarzystwo

Dnia 29 września br. odbyła się w Tuchowie sesja naukowa pt. „Ormianie w Rzeczypospolitej”. Zgodnie z zaplanowanym wcześniej programem, sesja została poprzedzona zwiedzaniem naszego miasta, historycznym szlakiem rodu Theodorowiczów.

W spacerze po Tuchowie wzięli udział zaproszeni prelegenci, nasi sympatycy i osoby z Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Wyruszyliśmy spod Domu Kultury i przez tuchowski rynek przeszliśmy pod kościół św. Jakuba, gdzie Maria Rozwadowska brała ślub z Janem Theodorowiczem w 1904 roku. Potem na chwilę zatrzymaliśmy się pod ratuszem i figurą św. Floriana, a następnie ruszyliśmy dawną ulicą Dworską do Parku Rozwadowskich, gdzie dziś znajduje się szkoła im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem. Naszym gościom przybliżono historię tego miejsca i odbyło się też krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły Bogusławem Harańczykiem.

Na całej zaplanowanej trasie zwiedzania, przybliżono historię naszego miasteczka, a szczególnie losów osiadłego w Tuchowie ormiańskiego rodu Theodorowiczów, którzy od 1928 roku byli właścicielami miasta. Kolejnym etapem było zwiedzanie kaplicy Rozwadowskich, gdzie również pochowane są osoby z rodziny Theodorowiczów herbu Serce. Potem zaprosiliśmy naszych gości na obiad, a następnie udaliśmy się do Domu Kultury gdzie na sali widowiskowej rozpoczęła się sesja naukowa z udziałem przybyłych na spotkanie gości i zaproszonych prelegentów. Warto dodać, że udział w tuchowskich uroczystościach zapowiedział Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Armenii w Polsce – Pan Edgar Ghazaryan, niestety z powodu ważnych spraw rodzinnych musiał nagle wyjechać do Armenii i odwołać swój zapowiedziany wcześniej przyjazd do Tuchowa.

Na sesji przygotowany referat wygłosił pan dr Franciszek Wasyl, który jest pracownikiem Katedry Judaistyki we Wrocławiu, doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historycznym w 2012 r. – aktualnie zajmuje się tematyką ormiańską. Naszą prelegentką była też pani Hripsime Mamikonyan, która jest doktorantką i obecnie pisze pracę o Symeonie Lehacym pod kierunkiem profesora Krzysztofa Stopki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obydwa wystąpienia były bardzo ciekawe – dr Franciszek Wasyl przybliżył zebranym ciekawą historię galicyjskiego miasteczka Kuty oraz jego ormiańskiej społeczności, demografii i związków małżeńskich, które tam zawierano. Pani Hripsime Mamikonyan przybliżyła nam postać Symeona Lehacego ormiańskiego podróżnika z Zamościa. Dzięki temu mogliśmy przenieść się w czasie do XVII wieku i prześledzić niezwykle ciekawą wędrówkę tego człowieka w oparciu o zebrane wiadomości nie tylko w polskich archiwach, ale też na podstawie dokumentów z Wiednia a nawet Wenecji, co wzbudziło wśród uczestników szczególne zainteresowanie. Wykłady prelegentów były poparte prezentacją multimedialną zdjęć, dokumentów i szczegółowych wykresów, które zaprezentowano podczas prelekcji na ekranie. Kolejnym prelegentem był prezes Zarządu TMT – Tomasz Wantuch, autor wielu publikacji o historii naszego miasta i jeden z głównych organizatorów tej sesji. Przybliżył zebranym historię rodu Theodorowiczów do 1945 roku, odnosząc się do ich pochodzenia od dawnych książąt Armenii i rycerzy ormiańskich. Wspomniał też o heraldyce rodu, ich przybyciu do Polski, powodach osiedlenia się w Kamieńcu Podolskim i kresowych miastach Rzeczypospolitej. Zaznaczył także wyraźny akcent ormiański w Tuchowie, czyli wystąpienie arcybiskupa Józefa Theodorowicza podczas koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Wspomniano także o powodach przyjazdu i osiedlenia się na stałe Theodorowiczów w Tuchowie.

Kolejnym etapem uroczystości ormiańskich w naszym mieście, było otwarcie wystawy pt. „Tuchowskie dziedzictwo rodu Theodorowiczów”. Tu niezwykłą niespodzianką było zaprezentowanie nagrań z głosem nieżyjącego od dawna Ludwika Theodorowicza – Ormianina polskiego, w przeszłości bardzo silnie związanego z Tuchowem. Następnie kurator wystawy opowiedział gościom o zaprezentowanych tu eksponatach, które udało mu się zgromadzić i pokazać zwiedzającym, w tym także unikatowe książki, listy i fotografie, a nawet stary kufer podróżny Janiny Theodorowiczowej. Potem jeszcze zadawano pytania naszym prelegentom, a dopełnieniem tego były rozmowy z naszymi gośćmi toczące się w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze.

Nie był to jeszcze koniec niespodzianek, gdyż na prośbę zebranych pani Hripsime Mamikonyan recytowała po ormiańsku wiersz, zaś wszyscy zgromadzeni nagrodzili to gorącymi brawami. Na zakończenie ciekawego spotkania w muzeum, wszystkim przybyłym przekazaliśmy prezent, czyli książkę pt. „Ormianie polscy w opisach i obrazach”, podarowaną od współorganizatora uroczystości, a więc Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Tutaj znowu pani Hripsime Mamikonyan zaskarbiła sobie naszą wielką sympatię wpisując w książce pozdrowienia po polsku i ormiańsku, co bardzo się spodobało wszystkim gościom. Można zauważyć, iż uroczystości, które odbyły się w naszym miasteczku dobrze wróżą na przyszłość w relacjach polsko-ormiańskich, gdyż planujemy z naszymi przyjaciółmi zorganizować jeszcze „Dzień ormiański w Tuchowie” i spotkanie z kulturą ormiańską.

Przypominamy też wszystkim chętnym, iż wystawa „Tuchowskie dziedzictwo rodu Theodorowiczów” będzie otwarta w Muzeum Miejskim w Tuchowie do 28 listopada i została objęta patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia tej ciekawej ekspozycji.

Zarząd TMT

Walne zebranie TMT

4 października 2017 | Towarzystwo

Dnia 9 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się w Domu Kultury (w Muzeum Miejskim) walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja nad projektem nowego statutu TMT.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dyskusja.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nowego statutu TMT 2017
b) absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu TMT.
7. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybory.
10. Przerwa.
11. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.
12. Pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godz.17:00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17:30 bez względu na liczbę uprawnionych członków.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają na uroczystość wręczenie nagród i wyróżnień VII Konkursu Literackiego o Statuetkę Sowy Tuchówki 2017 pt. „Bajka miodem pokrzepiona”.

Nowe Tuchowskie Wieści

3 października 2017 | Towarzystwo

Właśnie ukazał się 152 numer czasopisma „Tuchowskie Wieści”, którego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Tuchowa. W najnowszym numerze można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne”; Warsztaty fletowe, klarnetowe i saksofonowe; „Wspomnienie o Mariuszu Łabędziu”; „Weydlichowie – rodzina tragiczna”; „Zobaczyłem Boga w człowieku”; „Na ziemi Indian i misjonarzy”; „Historia zapisana w kamieniu” cz. III; „Powietrze wizytówką, nie skazą”; „Problematyka tolerancji i projektu Erasmus + w opinii ludzi kultury”; „Młodzież Kopernika na wymianie…”, „Papusza”, „Spotkanie z turkologiem”; I miejsce tuchowskiego LO w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej”; >Projekt „Ekologia na całego w powiecie tarnowskim” w LO w Tuchowie<; „Tuchowskie perturbacje listowne z 1898 r.”; „Jak Bóg stworzył tatę?"; ”Bajkowy świat w Bielsku-Białej”; „Księżyc raz odwiedził staw…”; „III Piknik Szkolny…”; „Przez porażkę do sukcesu”; „Jak przygoda, to tylko w Tuchowie”; „Szanowni Państwo Przedstawiciele i Członkowie TMT!”; „XXI Tuchowska Majówka dla Matki”; „Spotkanie >Nadziei< pod hasłem „Podaruj odrobinę czasu”; „Podziękowanie”; „25 lat TMT !”; listy gratulacyjne; „Zaproszenie na Walne Zgromadzenie”; „Nowy statut TMT 2017”; „Podziękowanie dla Zarządu Radia Kraków”; blankiet wpłat składek członkowskich TMT; „Płyta jubileuszowa TMT”; sesja naukowa; „Jubileusz Towarzystwa Miłośników Tuchowa”; „Sport szkolny” i oczywiście cykl „Z wora prowokatora „A Polak musi”; w tym numerze także wiersze oraz kolorowa fotokronika. Zachęcamy wszystkich serdecznie do zakupu nowego 152 numeru „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” tzw. blaszak w tuchowskim rynku! Zarząd TMT

Towarzystwo Miłośników Tuchowa zaprasza serdecznie, na sesję naukową pt. „Ormianie w Rzeczypospolitej”, która zostanie poprzedzona zwiedzaniem naszego miasta śladami tuchowskich Ormian oraz na wieczorne otwarcie wystawy pt. „Tuchowskie dziedzictwo rodu Theodorowiczów”.

Nasze uroczystości wpisują się w obchody 650-lecia nadania pierwszego przywileju dla Ormian polskich w roku 1367 oraz 25-lecia naszego Stowarzyszenia, które w bieżącym roku obchodziliśmy. Na początku XX wieku w naszym mieście, odnotowano także obecność ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza, który w Tuchowie do lat 30-tych gościł kilkakrotnie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 29 września br. na sesję i wystawę – szczegółowy program na plakacie.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch

NOWY STATUT TMT 2017

21 sierpnia 2017 | Towarzystwo

Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zachęca wszystkich członków Towarzystwa do wglądu w projekt nowego Statutu TMT 2017, przed jego uchwaleniem na Walnym Zgromadzeniu. Statut jest obecnie dostępny na naszej stronie: www.tmt.tuchow.pl w zakładce Dokumenty oraz zostanie udostępniony w formie papierowej na zebraniu Zarządu w dniu 4 września 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ulicy Chopina 10. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z projektem nowego Statutu TMT, jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem zaplanowanym w dniu 9 października br.
Zarząd TMT

We czwartek 22 czerwca br. Towarzystwo Miłośników Tuchowa świętowało jubileusz ćwierćwiecza swojego istnienia. Impreza została poprzedzona otwarciem wystawy poświęconej działalności wydawniczej członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, na której zaprezentowano karty tytułowe książek i wydawnictw, których autorami lub współautorami byli w ciągu ostatnich 25 lat członkowie TMT.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17:00 od powitania wszystkich przybyłych gości przez przewodniczących Zarządu Tomasza Wantucha i Elżbietę Moździerz. W trakcie powitania, szczególnie podziękowano za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i objęcie honorowym patronatem imprezy przez posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, starostę tarnowskiego Romana Łucarza oraz burmistrza Tuchowa Adama Drogosia.

Na początku historię TMT w skrócie przybliżył pan Józef Kozioł, który wspominał początki istnienia Towarzystwa i jego działalność. Potem zgodnie z programem, w antycznej scenerii rozpoczął się spektakl pt. „Ifigenia w Aulidzie”, który zaprezentowała młodzież z zespołu teatralnego „Fabuła” z Domu Kultury w Tuchowie; spektakl przygotowany został pod kierownictwem Andrzeja Jagody. Po zakończeniu widowiska przedstawiono nazwiska młodych adeptów sztuki teatralnej, a na sali rozległy się gorące i zasłużone oklaski widzów – uczestników jubileuszu.

Po widowisku przywitano jeszcze dodatkowo tych gości, którzy dojechali spóźnieni z Tarnowa, w tym specjalnego gościa jubileuszu TMT – pana płk. Jerzego Pertkiewicza, który jak zwykle mimo 98 lat, osobiście zasiadł za kierownicą swego samochodu i przyjechał na nasz jubileusz. Następnie rozpoczęła się prelekcja historyczna o sławnych tuchowianach, którzy wyjątkowo odznaczyli się w historii naszego miasta. W prelekcji przypomniano sylwetki czterech osób związanych z Tuchowem: pułkownika Jana Władysława Rozwadowskiego, burmistrza Mariana Stylińskiego, żołnierza Armii Krajowej Antoniego Ulatowskiego oraz światowej sławy artysty malarza Mordechaja Ardona – zaproszonym gościom, przybliżono ich biografie i podkreślono dokonania życiowe.

Następnie etapem programu było upamiętnienie tych członków TMT, którzy już odeszli i uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Sylwetki tych osób zostały przygotowane przez pana Stanisława Jaworskiego, a zostały odczytane przez panią Małgorzatę Kozioł. Potem odbyło się uroczyste wręczenie okolicznościowych dyplomów dla członków założycieli Towarzystwa Miłośników Tuchowa, którzy 25 lat temu zapoczątkowali powstanie naszego Stowarzyszenia. Dyplomy wręczała pani Janina Halagarda, a szefostwo Zarządu gratulowało osobom wyróżnionym. W tym miejscu gratulacje dla TMT przekazały też władze miasta – burmistrz i przewodniczący rady miejskiej wręczając pamiątkowy dyplom, w którym podkreślono zaangażowanie TMT dla rozwoju kultury i upowszechniania historii Tuchowa. Następnie zostały odczytane dwa okolicznościowe adresy przesłane z okazji jubileuszu na ręce przewodniczącego Zarządu TMT – Tomasza Wantucha, które zostały wspaniale odczytane przez panią Annę Argasińską. Tu warto nadmienić, iż gratulacje napłynęły od pana Piotra Rozwadowskiego prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodziny Jordan-Rozwadowskich oraz od pani Beaty Sak z Theodorowiczów dawnych właścicieli Tuchowa. Po tych niezwykłych atrakcjach związanych z jubileuszem, Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa przygotował dla wszystkich przybyłych gości niespodziankę w postaci płyty z wywiadami nagranymi dla zaprzyjaźnionej rozgłośni. Płytę wydano z okazji podwójnego jubileuszu, czyli 25-lecia TMT oraz 90-lecia Radia Kraków, więc płytę zatytułowano „TMT z Radiem Kraków czyli 25 wywiadów na dwudziestopięciolecie Towarzystwa Miłośników Tuchowa”. Potem wszystkich gości zaproszono na poczęstunek, gdzie przewodniczący Zarządu – Tomasz Wantuch poprosił o zabranie głosu naszego specjalnego gościa pana płk. Jerzego Pertkiewicza, który zgodnie z prośbą wygłosił stary rycerski toast. Po każdym z trzech wznoszonych toastów, wszyscy głośno wykrzykiwali – Wiwat! Potem okazało się jak niezwykłe przygody spotkały płk. Pertkiewicza, gdy jechał do Tuchowa, co wśród wszystkich zebranych wzbudziło podziw i szacunek. Jubileusz zakończył się wspólnymi rozmowami i biesiadowaniem.

TMT składa serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły w organizacji jubileuszu, w tym szczególnie dla Urzędu Miejskiego i władz miasta Tuchowa oraz pracowników Domu Kultury w Tuchowie.

Zarząd TMT

Towarzystwo Miłośników Tuchowa zaprasza do sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie na wspólne świętowanie jubileuszu 25-lecia TMT, dnia 22 czerwca 2017 r. godz. 17.00.

W programie:
1. Powitanie gości.
2. Spektakl „Ifigenia w Aulidzie” w wykonaniu zespołu teatralnego „Fabuła” z Domu Kultury w Tuchowie.
3. Prelekcja przewodniczącego Zarządu TMT Tomasza Wantucha o sławnych tuchowianach.
4. Uczczenie pamięci zmarłych członków TMT.
5. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
6. Poczęstunek.

Zarząd TMT

WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY !

Właśnie ukazał się nowy, 151 numer czasopisma „Tuchowskie Wieści”, którego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Tuchowa. W najnowszym numerze można przeczytać miedzy innymi: „Wieści kulturalne”; „Upamiętnienie bohaterskich żołnierzy”; „Jubileusz 300 rocznicy koronacji obrazu M. B. Częstochowskiej”; „Muzyczne pokłosie XX Małopolskiego Konkursu Pianistycznego”; „A jednak zmiany…”; „Koło Pszczelarzy w Tuchowie działa nieprzerwanie 80 lat”; „Bajki miodem pokrzepione”; „Gimnazjalna droga krzyżowa 2017”; „Działalność Koła Astronomicznego w tuchowskim „Koperniku”; „Problematyka tolerancji i projektu Erazmus + w opinii ludzi kultury”; „Dzień świętego Patryka”; „Dzień Francuski w tuchowskim liceum”; „Wiosenna wycieczka do zimowego Zakopanego, czyli o zetknięciu z potęgą Tatr”; „Nie trzeba w lesie kląć”; „Życie jest po to, żeby je przeżywać”; „Warto chodzić do muzeum, aby posłuchać młodych”; Rozmowa z Anetą Mudyną…; „Z dziejów tuchowskiego „Sokoła”… cz. 4”; „Z dziejów XIX-wiecznego Tuchowa”; „Historia zapisana w kamieniu”; „Echa tamtych lat”; „Kochamy wciąż za mało i za późno”; „Dobrze, że jesteście”; lista ofiar okupacji z Tuchowa i gminy; „Nikomu się nie śniło…”; „VII impreza maSowa”; „Odsłonięcie tablicy”; „Rocznik Tarnowski 2016”; „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”; Zaproszenie na jubileusz 25-lecia TMT; „Sport szkolny” i oczywiście cykl „Z wora prowokatora”; w tym numerze również wiersze i kolorowa fotokronika. Zachęcamy wszystkich do zakupu nowego 151 numer „Tuchowskich Wieści”, który jest dostępny w sprzedaży tylko w kiosku firmy „Wojmar” (tzw. blaszak) w tuchowskim rynku !!!
Zarząd TMT