Zarząd

Przewodniczący
Tomasz Wantuch

W-ce Przewodnicząca
Elżbieta Moździerz

Sekretarz
Małgorzata M. Kozioł

Skarbnik
Miłosława Strzelczyk

Członkowie Zarządu
Stanisława Burza
Zofia Igielska
Zdzisław Karwat
Mirosław Wojtanowicz